Regia Publica Locala “Ocolul silvic Zarandul” RA este constituita în vederea administrarii padurilor proprietate a unitatilor administrativ-teritoriale asociate la constituirea sa precum si a celor apartinand tuturor altor detinatori pe baza de contracte.
Regia Publica Locala “Ocolul silvic Zarandul” RA este constituita prin asocierea a 9 unitati administrativ-teritoriale pe baza Hotararilor Consiliilor Locale, cu respectarea prevederilor Legii 15/1990 modificata si completata, a Legii 46/2008 Codul silvic, a Ordinului M.A.P.D.R. 198/2009 precum si a celorlalte dispozitii legale in materie.

Scopul și obiectul de activitate al ocolului

Ocolul silvic Zarandul gospodareste padurile în conditiile respectarii reglementarilor legale specifice si generale cu scopul obtinerii unui maxim de beneficii pentru proprietari si dezvoltarii comunitatilor din aria de activitate.

Obiectul de activitate cuprinde asigurarea integritatii si pazei fondului forestier, cultura si refacerea padurilor, operatiunile culturale si conducerea arboretelor spre realizarea telurilor de productie stabilite, precum si intensificarea functiilor protective ale padurilor. Pot constitui obiecte de activitate o serie de alte procese conexe activitatii de baza, cum ar fi prelucrarea primara a lemnului, transporturi specializate, precum si activitati ce vizeaza silvo-turismul, ecosistemele forestiere si protejarea acestora.

Ocolul silvic amplaseaza taierile si face marketingul produselor lemnoase si accesorii din suprafetele gestionate.