Anunțul privind organizarea licitației de vânzare de masă lemnoasă fasonată și pe picior

ANUNȚ
privind organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă fasonată și pe picior;

Organizatorul licitației: RPL „Ocolul Silvic Zarandul” RA, com. Târnova nr. 734, jud. Arad, cod 317360, tel. 0257370071, e-mail office@rploszarandul.ro
Data și ora desfășurării licitației: 04.05.2016 ora 10:00
Locul desfășurării licitației: Sediu RPL „Ocolul Silvic Zarandul” RA, com. Târnova nr. 734, jud. Arad, cod 317360
Tipul licitației: licitație publică cu strigare
Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 924/2015 .

Data și ora organizării preselecției: 27.04.2016 orele 1000-1400
Data și ora-limită până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație: 27.04.2016 orele 1000 .
Lista loturilor și partizile care se licitează, prețul de pornire a licitației, pasul de strigare și licitare pentru fiecare lot sau partidă sunt afișate la sediul organizatorului și pe site-ul www.ocoalederegim.ro.
Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitație 267,81 m3, din care pe sortimente:

  • lemn pentru cherestea: 197,81 (m3);
  • lemn de foc: 70 (m3);

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 2764 m3, din care pe grupe de specii:

  • rășinoase : 430 (m3), fag 481 (m3), cvercinee 163 (m3), diverse tari 522 (m3), diverse moi 1168 (m3);

Masa lemnoasă fasonată și pe picior oferită spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică certificat.
Masa lemnoasă fasonată și pe picior ramasă neadjudecată după încheierea licitației nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeași zi, în condițiile prevăzute de prezentul regulament și de alte reglementări în vigoare.
Masa lemnoasă ramasă neadjudecată după încheierea licitației nu se va putea adjudeca, prin negociere, în aceeași zi, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de: 20.04.2016.

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: Persoană de contact Ing. Tămaș Dorel, tel. 0257370071, e-mail office@rploszarandul.ro .

Documente anexe:

Organizator,
RPL „Ocolul Silvic Zarandul” RA