Descriere

I. STRUCTURA SUPRAFEŢELOR ŞI ORGANIZATORICĂ A OCOLULUI R.P.L. O.S. ZARANDUL R.A

Regia Publica Locala Ocolul Silvic Zarandul R.A. s-a constituit in anul 2009 prin asocierea localitatilor : Oras Ineu, si comunele Tirnova, Taut, Siria, Seleus, Bocsig, Ghiororc, Paulis, in conformitate cu prevederile Codului Silvic (L46/2008).

Suprafaţa totală administrată este de 12122 ha din care 7901 ha păduri propriertate publica a Unitatilor Administrativ Teritoriale , diferenţa de 4221 ha fiind proprietate privata ( composesorate si personae fizice), suprafete aflate sub contracte de administrare sau prestari servicii silvice.

Structura organizatorică a ocolului cuprinde sediul de ocol unde îşi desfăşoară activitatea personalul tehnic şi celelalte compartimente, iar în teren structura organizatorica la nivelul anului 2014 este cum urmează:

Districtul I Taut cu cantoanele:

 • Canton 1 – Baraj Taut;
 • Canton 2 – Cigher;
 • Canton 3 – Cimercea;
 • Canton 4 – Cimerciuta;
 • Canton 6- Vasoaia;
 • Canton 19 – Draut;

Districtul II Casoaia, cu cantoanele:

 • Canton 7– Magura – Highis;
 • Canton 22– Silindia;
 • Canton 11 – Rovina
 • Canton 12– Ineu;

Districtul III Cladova cu cantoanele:

 • Canton 13 – Feredeu;
 • Canton 14 – Vl. Cladovei;
 • Canton 16 – Baraj Cladova ;
 • Canton 15 – Ghioroc;
 • Canton 17 – Baraţca;
 • Canton 18 – Ornişca;

Districtul IV Agris cu cantoanele:

 • Canton 9 – Nadasel;
 • Canton 10 – Bocsig;
 • Canton 20 – Vl Lugoj;
 • Canton 23 – Valea Popii;
 • Canton 5 – Valea Mare;
 • Canton 21 –Casoaia ;

Organigrama este prezentata in anexa 1.

II. REALIZĂRI DE ORDIN TEHNIC SILVIC

masă lemnoasă valorificată din suprafete UAT
25.8 mii mc
masă lemnoasă autorizată la composesorate
15.7 mii mc.
masa lemnoasa pusa in valoare in AFF
2.1 mii mc.

Preocupările tehnice au vizat continuarea realizarea amenajamentelor silvice pe unităţi de gospodărire, pentru a se putea contura cât mai clar indicatorii şi amplasarea lucrărilor tehnice.

A fost acordată o atenţie deosebită problemelor legate de regenerarea pădurii cu întreaga gamă de lucrări dat fiind faptul că s-a constatat cu ocazia descrierilor parcelare existenţa unor probleme deosebite cum sunt: arboret cu vitalitate scăzută, incapabile de a asigura o regenerare naturală satisfăcătoare, existenţa în arboret de codru regulat a unor suprafeţe insemnate de seminţişuri naturale slab dezvoltate, puternic copleşite de sub arboret, de seminţişuri neutilizabile dezvoltate şi alte asemenea.

Până la conturarea indicatorilor fizici pe natură de lucrări prin amenajamente în cursul anului 2014 s-au executat următoarele cantităţi de lucrări:

A) Tăieri de îngrijire

Degajări
43 ha
Curăţiri
68 ha
Rărituri
880 ha

B) Lucrări de regenerare

Împăduriri cu puieţi din speciile Go,St,Str,Nun,Pam,Mo,Sc,Cas
23 ha
Regenerari naturale
114 ha
Lucrări de ajutorare a regenerărilor
110 ha
Descopleşiri
139 ha

În cursul anului 2014 s-a semănat în pepinieră o suprafaţă de 0,6 ha speciile semanate fiind gorun, stejar rosu, cires si un repicaj de molid .

III. INSTALAŢII DE TRANSPORT ŞI CONSTRUCŢII FORESTIERE

Până la finele anului 2014 toate drumurile forestiere care deservesc fondul forestier erau în proprietatea statului şi administrat de RNP Romsilva, fiind exceptate de la retrocedare.

În afară de sediul de ocol nu mai sunt construcţii forestiere.

IV. VÂNĂTOARE ŞI PESCUIT

R.P.L O.S. “Zărandul” R.A, nu administrează fonduri de vânătoare, pe suprafetele gospodărite existind fonduri de vinatoare private administrate de diverse asociatii de vinatoare.

Apele din fond forestier nu oferă condiţii de viaţă speciilor de interes pentru pescuitul sportive sau crescătorii.