Organigramă

organigrama

STAT DE FUNCȚII

În vigoare de la data 01.01.2015

Nr. crt. Funcția Nivel studii
CENTRALA OCOL
1 Director – Şef ocol S.S.*
2 Inginer silvic -responsabil fond forestier S.S.
3 Inginer silvic – responsabil producție S.S.
4 Inginer silvic – responsabil regenerare S.S
5 Inginer silvic-responsabil pază S.S.
6 Economist S.S.
7 Consilier juridic S.S.
8 Tehnician silvic; Ing.silvic -responsabil salarizare M**
S.S
9 Inspector resurse umane S.S
10 Secretar – Dactilograf ;Casier M.L.
11 Îngrijitor fochist M**
DISTRICT I TAUȚ
12 Șef district I Tauț M.T.S.
13 Padurar C. 1 Baraj Tauț M.S.
14 Padurar C. 2 Cigher M.S.
15 Padurar C. 3 Cimercea M.S.
16 Padurar C. 4 Cimerciuța M.S.
17 Padurar C. 6 Văsoaia M.S.
18 Padurar C. 19 Drauț M.S.
DISTRICT II CĂSOAIA
19 Șef district II Căsoaia M.T.S.
20 Padurar C. 22 Şilindia M.S.
21 Padurar C. 7 Măgura – Highiș M.S.
22 Padurar C. 11 Rovina M.S.
23 Padurar C8 Mlaca M.S.
24 Padurar C 12 Ineu M.S.
DISTRICT III CLADOVA
25 Șef district III Cladova M.T.S.
26 Padurar C. 13 Feredeu M.S.
27 Padurar C. 14 VI. Cladovei M.S.
28 Padurar C. 15 Ghioroc M.S.
29 Padurar C . 17 Baratca M.S.
30 Padurar C.18 Ornisca M.S.
31 Padurar C.16 Baraj Cladova M.S.
DISTRICT IV AGRIS
32 Sef district IV Agris M.T.S.
33 Padurar C20 Valea Lugojului M.S.
34 Padurar C 10 Bocsig M.S.
35 Padurar C 6 Nadasel M.S.
36 Padurar C 5 Agris M.S.
37 Padurar C 21 Casoaia M.S.
38 Padurar C 23 Valea Popii M.S.

*) Activitate minima 5 ani ca inginer cu studii superioare silvice in domeniul silviculturii (conform art. 14 alin 4 din Legea 46/2008- Codul Silvic
**) Functii cu timp partial