Proces verbal de preselectie pentru licitatia din 01.11.2019