Proces verbal de preselectie pentru licitatia din 28.02.2020