Procesul Verbal de preselectie pentru licitatia din 05.03.2021