Procesul verbal de preselectie pentru licitatia din18.08.2023