Procesverbal de verificare a dosarelor pentru concursul de padurar din 23.06.2023