Anunţ licitaţie

Regia Publică Locală “Ocolul Silvic Zărandul” cu sediul în comuna Tîrnova, nr. 734, jud. Arad, organizează licitaţia de vânzare  masă lemnoasă pe picior la sediul unităţii în ziua de 13.11.2015 ora 10.00.

Licitaţia se va desfăşura conform H.G. nr. 85/2004 cu modificările şi completările ulterioare. Forma licitaţiei este deschisă cu strigarea ofertelor.

Volumul de masă lemnoasă pe picior este de 8060 m.c. din care FA 2818 m.c. QV 3336 m.c., DT 1112 m.c., DM 794 m.c.

Preselecţia agenţilor economici interesaţi va avea loc în ziua de 06.11.2015 orele 10-13, la sediul unităţii.

Condiţii de participare: încadrarea în prevederile H.G.Nr. 85/2004 modificată şi completată, precum şi respectarea contractelor încheiate cu R.P.L. „O.S. Zărandul” R.A.

Informaţii suplimentare la tel. 0257/370071

Documente anexe: